Schematismus

Schematismus Církve československé husitské

 

 

Náboženské obce (farnosti) jsou základními jednotkami Církve československé  husitské, jejíž činnost řídí volerada starších. Náboženské obce jsou součástí diecéze, v jejímž obvodu se nacházejí.

Nejvyšším orgánem náboženské obce je shromáždění náboženské obce, výkonným a statutárním orgánem rada starších, za kterou jménem náboženské obce jedná její předseda nebo místopředseda a farář; k platnosti písemných právních úkonů náboženské obce je třeba podpisu předsedy (případně místopředsedy) rady starších, finančního zpravodaje a faráře.

Příslušníci CČSH se oslovují "sestro" a "bratře". Duchovním správcem náboženské obce je kněz s funkčním označením farář či farářka (na kněze jsou svěceny také ženy). Liturgickým rouchem kněží je černý talár s červeným kalichem na prsou a bílá štola. Nižší duchovenská funkce je jáhen. V církvi dále slouží kazatelé, katecheti, pastorační asistenti a vojenští kaplani.

 

V čele církve stojí ústřední rada a patriarcha se sídlem v Praze. Nejvyšším zákonodárným orgánem je sněm církve. Každá náboženská obec, jichž je v současnosti více než 300, patří do některé z šesti diecézí (pražské, královéhradecké, plzeňské, olomoucké, brněnské a slovenské).  Diecézi spravuje diecézní rada a biskup.

 

 

Nyní je CČSH třetí nejpočetnější církví v České republice.

 

 

Patriarcha: ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
oficiální web CČSH: http://www.ccsh.cz

Pražská diecéze: biskup Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
http://www.husiti.cz/ccshpd

Královéhradecká diecéze: biskup Mgr. Pavel Pechanec
http://www.ccshhk.cz

Brněnská diecéze: biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala
http://www.ccshbrno.cz/

Olomoucká diecéze: biskup Mgr. et MUDr. Rudolf Göbel
http://www.ccsholomouc.cz/

Plzeňská diecéze: biskup Mgr. Filip Štojdl
http://www.plzenskadiecese-ccsh.cz/

Slovenská diecéze: biskup ThDr. Jan Hradil, Th.D.
http://www.ccsh.szm.com

 

 

 

TOPlist