Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O biřmování a manželství

Co je to svátost biřmování?

 

Biřmovaní je svátost, v níž Duch svatý oživuje a upevňuje víru pokřtěného člověka, který byl řádně vzdělán v evangeliu. Prosíme o dary Ducha svatého.
Součástí biřmování je přijetí biřmovacího jména, slib věrnosti Kristu, pokřižování etc.

 


 

Co je to svátost manželství?

 

Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce naždy spojují, aby si vzájemně pomáhali a s Boží pomocí vytvářeli rodinu. Manželé si před Bohem a uprostřed obce slibují manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Svátost manželství tvoří obřad, jehož součásti jsou: modlitby a čtení Písma, symbolické přijímání z kalicha, vzájemný slib snoubenců složený za přítomnosti kněze před tváří Boží, výměna snubních prstenů a prosba o posvěcení a požehnání manželského svazku, slavnostní prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

Podle platných zákonů je církevní sňatek rovnocenný sňatku civilnímu.

Církev praktikuje také tzv. "manželské požehnán í " při  významných manželských jubileích, které však není svátostí.

TOPlist