Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Duchovní správa

"Ten, který mě poslal, je se mnou ..."
                                              (Jan 8,29)

Duchovní správa

Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě - Zábřehu
 

       
 


K funkcím duchovní správy (faráře, kněze) patří zvěstování Božího slova z biblického zjevení; vysluhování svátostí, pořádání bohoslužeb; zajištění pastorační péče o děti, mládež, dospělé, a to především při návštěvách v rodinách, u lidí nemocných, osamělých a pozůstalých.

         Obsahem kněžské služby je služba modlitební, liturgická, svátostná a zpovědní. Rovněž křesťanská služba sociální a společenská angažovanost.

           K dalším funkcím patří výkon církevního pohřbu (také sukundární pohřeb -tj. s urnou, uložení urny v kolumbáriu). Křesťanský pohřeb se nese v duchu radostné naděje, že skrze vykupitelskou oběť a vzkříšení Ježíše Krista se věřícím otvírá cesta ke spáse a životu věčnému. Každoročně jsou při bohoslužbě na svátek Památky zesnulých připomínána na přání pozůstalých (prostřednictvím tzv. obětinek umístěných na věnci) jména zesnulých.

 


TOPlist