B O H O S L U Ž B Y

"Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
       protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

 Mějme zájem jeden o druhého
       a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

 
Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku,
       ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.
"
                                                                                                                         (Židům 10,23-25)
 

BOHOSLUŽBY v Husově sboru v Ostravě - Zábřehu

       o   V e l i k o n o c í c h

 

25. března 2018  v  10 hodin

   6. neděle postní „Květná“

29. března 2018 v  15 hodin

   Zelený čtvrtek

31. března 2018 v  15 hodin

   Bílá sobota (obnova křestních slibů)

  1. dubna 2018  v  10 hodin
   Hod Boží velikonoční

 


 

Bohoslužby jsou každou neděli vždy v 10 hodin.

 

Křty, svatby, pohřby vyřizuje
Farní úřad CČSH Ostrava - Zábřeh (viz sekce "Kontakt").

    

  
                                                          „Varhany - nástroj minulosti?
                                                                                             Ne, věčnosti!“ 

                                                                                                      O.F. Babler   
 

 

TOPlist